Starcia na granicy indyjsko-chińskiej - Geopolityczny Tygiel 19.06.2020, cz 155