W Polskiej polityce takiej sytuacji jeszcze nie było