Środowisko PO odpowiedzialne za protesty przedsiębiorców?