Sytuacje kryzysowe i pojawienie się ludzi z zaburzeniami psychicznymi