Dr Jerzy Targalski: zajmowanie się Tuskiem to strata czasu