Geopolityczny Tygiel 31.01.2020, cz 137

Dr Jerzy Targlaski: ustawa o zwrocie mienia bezspadkowego środowiskom żydowskim