Geopolityczny Tygiel 31.08.2019, cz 116

KIM JEST NOWY PREMIER UKRAINY OŁEKSIJ HONCZARUK?