Geopolityczny Tygiel 09.11.2018, cz. 75

USA POKAZAŁA ROSJI, ŻE NIE ZAJMIE BIAŁORUSI BEZKARNIE