Polityka to teatr. Polska powinna udawać przestraszoną