Geopolityczny Tygiel 06.07.2018, cz. 58

O DEKLARACJI POLSKO-IZRAELSKIEJ I JAK POWINNIŚMY JĄ WYKORZYSTAĆ