Geopolityczny Tygiel 01.06.2018, cz. 53

Niemcy właśnie sprzedały Ukrainę Rosji!