Geopolityczny Tygiel 18.05.2018, cz. 51

IZRAEL BLOKUJE ROZWÓJ AUTONOMII PALESTYŃSKIEJ