Czarny weekend Telewizji Katowice

Zaczęło się już w sobotę 23 września od wyemitowania w „Aktualnościach” – czyli programie informacyjnym TVP S.A. Oddział Katowice – felietonu z okazji rocznicy powstania KOR. Widzowie dowiedzieli się z niego, że w województwie katowickim nie było opozycji przed sierpniem 1980 r. To region robotniczy wszystkim się żyło wspaniale. Gierek rodem z Sosnowca dbał o to, aby „Górny Śląsk rósł w siłę, a ludziom żyło się dostatniej” – to główne przesłanie felietonu. Pokazano zadowolonego górnika. Znaczy się PRL to w zasadzie pełna sielanka!
Redaktorzy TVP w Katowicach „przypadkowo” zapomnieli o tym, że to właśnie na Górnym Śląsku powstały pierwsze w kraju Wolne Związki Zawodowe. Nawiasem mówiąc Kuroń przegnał Świtonia uznając pomysł tworzenia niezależnych od partii związków zawodowych za niedorzeczny! Dla redaktorów z TVP o/Katowice nazwiska takie jak np. Świtoń, Kciuczek, Cygan nic nie mówią! Udali, że nie wiedzą nic o kilku grupach związanych z SKS KOR, jak np. ta współpracująca z wrocławskim KSS KOR. To właśnie Aleksander Gleichgewicht ( odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski), Jerzy Filak i siostry Bujwidówny utrzymywali regularny kontakt z grupą kolporterów na Górnym Śląsku. Kolportowano nie tylko „Robotnika” ale również inne wydawnictwa bezdebitowe, książki. Między innymi Górny Śląsk dostarczał farby drukarskiej dla drukarni wrocławskich. Wśród tych kolporterów byli Janusz Irzyk z Zabrza, Andrzej Łukasik z Bytomia, Krzysztof Łucyk z Bytomia, śp. Elżbieta Przepióra z Katowic, Jadwiga Chmielowska z Sosnowca, Marta Proń z Sosnowca i wielu innych mniejszych kolporterów.
Takich grup było z pewnością więcej. Po czarnej procesji ku czci pamięci zamordowanego Staszka Pyjasa w kolportaż wydawnictw bezdebitowych zaangażowały się też środowiska akademickie uczelni śląskich. Jacek Jagiełka – późniejszy organizator strajku w Hucie Katowice, utrzymywał kontakty ze Świtoniem a później z ROPCiO.
Inna sprawą jest to, że tzw. lewica laicka, której po pewnym czasie udało się zdominować KOR nie miała przyczółków na Górnym Śląsku. Tu nastawienie było zdecydowanie niepodległościowe i chrześcijańskie ( włączały się też środowiska ewangelickie). W MKZ NSZZ „Solidarność” Katowice doradcami byli członkowie ROPCiO (Andrzej Czuma), dzięki kontaktom właśnie Jacka Jagiełki. Natomiast po pewnym czasie do MKR „Jastrzębie” udało się dotrzeć Michnikowi. Tak więc oglądając TVP Katowice, można w skrócie powiedzieć, że jak o czymś nie wiedział Kuroń z Michnikiem to nie istniało. Zakłamywanie historii trwa!

Już na drugi dzień, czyli w niedzielę 24 września w głównym wydaniu regionalnego serwisu informacyjnego „Aktualności” prezenterka zapowiedziała relację filmową z uroczystego odsłonięcia w Żywcu „kontrowersyjnego”, jak się wyraziła pomnika. Wspomniała, że ostatnio coraz częściej mają one miejsce, podając jako przykład obelisk poświecony partyzantom „Ognia”. W materiale filmowym red. Paweł Szot poinformował społeczeństwo:

Kapitan Henryk Flame ps. Bartek w 44 roku wstąpił w szeregi Narodowych Sił Zbrojnych. To związane ze skrajną prawicą ugrupowanie walczyło zarówno z Niemcami jak i z Rosjanami i polskimi komunistami. Po zakończeniu wojny „Bartek” stworzył 300 osobowy oddział, który przez prawie dwa lata bił się z władzą ludową, ale to nie jedyna opinia na temat żywieckiego partyzanta. Historyk Jan Kantyka w książce z 1984 roku pisze o zbrodniach jakich partyzanci dopuszczali się na przedstawicielach władzy ludowej. Prof. Kantyka odmówił wypowiedzi na temat kontrowersji wokół oddziału „Bartka”.

To jeszcze nie wystarczyło redaktorowi. Chciał zdecydowanie postawić kropkę nad „i”
Zwrócił się wiec wprost do widzów i stwierdził:
„Dziś trudno znaleźć słowa otwartej krytyki oddziału „Bartka”, mimo to pytanie o granicę między bohaterstwem a zbrodnią wciąż pozostaje bez odpowiedzi.”

Tak więc wróciliśmy do PRL-u ! Telewizja Katowice pełni tzw. misję publiczną za nasze pieniądze. Nic dziwnego, że ponad połowa społeczeństwa odmawia płacenia abonamentu bo i za co. Każdy bowiem wie, że TELEWIZJA KŁAMIE jak kłamała. Ma tylko coraz młodsze kardy kłamczuchów!

P.S.

Narodowe Siły Zbrojne były jedną z najbardziej znaczących formacji konspiracyjnych okresu wojennego i powojennego. Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie i NSZ w terenie współpracowały ze sobą. W Polskim Państwie Podziemnym i na uchodźctwie istniał parlament w skład, którego wchodziły różne partie polityczne. Narodowe Siły Zbrojne były ideowo związane z obozem narodowym, tak jak BCh ze Stronnictwem Ludowym Odział „Bartka” funkcjonował na Podbeskidziu i był najdłużej tak licznym działającym zgrupowaniem. Określanie NSZ „skrajną prawicą” jest rodem z propagandy PRL. Rządzący polską strefą okupacyjną nienawidzili tej formacji, gdyż od początku widziała we wkroczeniu Armii Czerwonej agresora.
To pracownicy aparatu bezpieczeństwa byli zbrodniarzami, dokonywali w imieniu władzy Ludowej masowych rzezi polskich patriotów. Jest to dla nas mieszkających na Górnym Śląsku oczywiste! Przy każdej kopalni funkcjonował łagier! A przeszło 100 tys. Ślązaków wywieziono do pracy w ZSRR!. Jestem z tego dumna, że mój ojciec po 1945 r. strzelał do tych przedstawicieli nowej władzy, którzy te obozy zakładali!

ODKŁAMANIE HISTORII JEST NASZA POWINNOŚCIĄ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Autor publikacji: