Geopolityczny Tygiel 16.02.2018, cz. 39

To jest zachowanie szkodzące interesom RP