Geopolityczny Tygiel 29.12.2017, cz. 32

Zmiany na arenie międzynarodowej są dla nas korzystne