Wolność i Solidarność w polskiej kulturze politycznej