Kres jugokomunizmu

Najpełniejszy i jedyny, tak szeroki opis mechanizmów transformacji ustrojowej Jugosławii jest próbą odpowiedzi na pytanie: kiedy i kto podejmował decyzję o demontażu komunizmu w Jugosławii i jej republikach? Zasadniczym okresem omawianych przemian są lata 1986-1989, natomiast w celu lepszego zrozumienia zachodzących procesów należało się cofnąć, zwłaszcza do roku 1984 i opisać zakończenie procesu, stąd data 1991 jako końcowa. W pracy uzasadniono tezę, iż decyzję o demontażu komunizmu w Słowenii i w Serbii podjęła nomenklatura związana ze służbami specjalnymi w drugiej połowie roku 1985. Autor opiera się na bogatych źródłach (także na aktach służb specjalnych). Jak bogate są to źródła po części dowodzi bibliografia, licząca ponad 150 pozycji, obejmująca w przeważającej części materiały, które ukazały się w krajach byłej Jugosławii.
Nie ma i nie było dotąd na polskim rynku wydawniczym pozycji, tak całościowo omawiającej ówczesne wydarzenia i mechanizmy, a zarazem tak szeroko opierającej się na świadectwach uczestników i naocznych świadków tamtych wydarzeń. Dla Autora bariera językowa nie jest problemem gdyż jest lingwistą (studiował języki środkowoeuropejskie w Paryżu na INALCO). Książka poserzona jest o indeks nazwisk obejmujący niemalże 1000 pozycji, wzbogacony o krótkie biogramy.