J. Targalski: Sojusz Rosji z Chinami jest naturalnym stanem rzeczy