Rozmowa Michalkiewicz&Targalski, znakomita ocena sytuacji