STANOWISKO DZIAŁACZY EMIGRACYJNYCH Z NIEMIEC

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych Jolanta Gontarczyk, wraz z mężem Andrzejem, wstąpiła do założonej przez ks. Franciszka Blachnickiego Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów w Carlsbergu (Niemcy) pełniąc w niej odpowiedzialne funkcje.... Jej ucieczka w 1988 roku do Polski, tuż przed pojawieniem się w Carlsbergu funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Konstytucji, oraz późniejsze propagandowe wykorzystanie (wzorem kpt. Czechowicza) Gontarczyków w środkach masowego przekazu pozwalają przypuszczać, że Jolanta Gontarczyk współpracowała, lub pracowała dla służb specjalnych PRL, inwigilując polską emigrację.

Z nieukrywanym oburzeniem odnosimy się do dalszego zatrudniania Jolanty Gontarczyk na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wraz z powierzeniem jej funkcji kierowania Zespołem do Spraw Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej.

Zdecydowanie negatywnie oceniamy też ustanowienie jej odpowiedzialną za zamówienia publiczne oraz płatności w imieniu MSWiA we współfinasowanym przez UE projekcie „Wzmacniania wdrażania Strategii Antykorupcyjnej".

Uważamy, że w dobie destablizujących nasze państwo i sięgających szczytów władzy afer, na tak odpowiedzialnym stanowisku może zasiadać wyłącznie osoba o nieposzlakowanej przeszłości.

Tym kryteriom Jolanta Gontarczyk nie odpowiada. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych Jolanta Gontarczyk, wraz z mężem Andrzejem, wstąpiła do założonej przez ks. Franciszka Blachnickiego Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów w Carlsbergu (Niemcy) pełniąc w niej odpowiedzialne funkcje.

Jej ucieczka w 1988 roku do Polski, tuż przed pojawieniem się w Carlsbergu funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Konstytucji, oraz późniejsze propagandowe wykorzystanie (wzorem kpt. Czechowicza) Gontarczyków w środkach masowego przekazu pozwalają przypuszczać, że Jolanta Gontarczyk współpracowała, lub pracowała dla służb specjalnych PRL, inwigilując polską emigrację.

Zarzuty takie postawili jej przed kilkoma laty działacze emigracyjni z Niemiec, gdy próbowała robić karierę polityczną w SLD i kandydować do sejmu. Jolanta Gontarczyk zarzutów tych nie zdementowała, nie przedstawiła tez oczyszczającego ją zaświadczenia z IPN, stając się przez to osobą absolutnie niewiarygodną.

W tej sytuacji, jej decydujący wpływ na działania antykorupcyjne w Polsce może przynieść odwrotny od zamierzonego skutek.

Mając powyższe na uwadze apelujemy do polskich władz o spowodowanie odwołania Jolanty Gontarczyk ze stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Monachium, 22.03.2005

Jacek Kowalski – Koenigsbrunn, przew. Zjednoczenia Organizacji Polskich w Bawarii, b. wiceprzew. Oddziału Rady Narodowej RP w Niemczech;

Bogdan Żurek – Monachium, członek zarządu Polskiej Rady w Niemczech, b. sekretarz Oddziału Rady Narodowej RP w Niemczech;

Krystyna Nurkowska – Duesseldorf, sekr. CKZ PPS, czł. Oddziału Rady Narodowej RP w Niemczech;

Mirosław Wiśniewski – Hamburg, czł. CKZ PPS.

adresy do korespondencji:
Jacek Kowalski, Weizenstr. 16, 86343 Königsbrunn, mail:kojot5550@compuserve.de

Bogdan Żurek, Dachauer Str. 171, 80636 Muenchen, mail: zurek@plus.cablesurf.de

Archiwum ABCNET 2002-2010: