„JEDYNIE PRAWDA JEST CIEKAWA” - List Otwarty

W związku z wydarzeniami ostatnich tygodni dotyczącymi problemów lustracji i dekomunizacji, my przedstawiciele łódzkich środowisk gospodarczych, akademickich, oświatowych i innych czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w tej sprawie. Istotne wydają się tutaj dwa problemy: jeden to przypadek redaktora Bronisława Wildsteina, drugi zaś to sprawa lustracji i dekomunizacji w ogóle.

Redaktor Bronisław Wildstein, po ujawnieniu listy agentów, kandydatów na agentów, pracowników Służby Bezpieczeństwa oraz osób pokrzywdzonych przez SB został zaatakowany przez środowiska centrolewicowe w Polsce, z „Gazetą Wyborczą” na czele. Efektem tych ataków było zmuszenie go do odejścia z redakcji „Rzeczpospolitej”. Jedyną winą red. Wildsteina było przekazanie swemu środowisku ogólnie dostępnych materiałów. O ile można by ewentualnie zarzucić mu naruszenie dobrych obyczajów (wynikające z nie skonsultowania swoich działań z kierownictwem IPN), o tyle zmasowany atak przypuszczony na red. Wildsteina jest dla nas całkowicie niezrozumiały. Co więcej, naszym zadaniem atak ten narusza prawo do jawności życia polityczno-publicznego w Polsce. Chcielibyśmy w tym miejscu wyrazić pełną solidarność z redaktorem Wildstainem. Mamy nadzieję, że ujawnienie prawdy nie może stać się przyczyną represji, nieodmiennie kojarzących się z tymi z okresu stanu wojennego.

Kierując się słowami wielkiego polskiego pisarza Józefa Mackiewicza, że „jedynie prawda jest ciekawa”, apelujemy do władz IPN oraz historyków i dziennikarzy o podjęcie jak najszybszych działań mających za zadanie ujawnienie wszystkich czarnych kart historii PRL-u. Jeżeli w związku z tym upadną autorytety, a nasza historia współczesna ulegnie przewartościowaniu to dobrze, gdyż naród nie może żyć fikcją i ułudą. Zwłoka w ujawnieniu agentury i przeprowadzeniu dekomunizacji trwająca ostatnich piętnaście lat, stała się powodem obrócenia naszego życia politycznego w pasmo pomówień, półprawd i manipulacji.
Łódź, dnia 2 lutego 2005 roku
Sygnatariusze w kolejności podpisów;

dr. Jacek Reginia- Zacharski (Uniwersytet Łódzki), dr. Hubert Horbaczewski (Uniwersytet Łódzki), dr. Rafał Jung (Uniwersytet Łódzki), dr. Elżbieta Durys (Uniwersytet Łódzki), Sebastian Rybarczyk ( publicysta), Marek Cieślak ( wiceprezes MPK), Karol Szukalski (prezes o/Zduńska Wola stowarzyszenia KoLiber), Włodzimierz Domagalski-Łabędzki (Dyrektor Archiwum Opozycji Niepodległościowej), Anna Domagalska (bibliotekarka), Aleksandra Więckiewicz (emerytka, była szefowa KPN), Paweł Kozłowski, Michał Ryszkiewicz (Student UŁ), Łukasz Trawczyński (student UŁ), Witold Gerlicz (prezes Regionalnej Izby Gospodarczej), Sylwia Rybarczyk (specjalista ds. marketingu), Piotr Włodarski (reżyser), Andrzej Kutrasiński (wydawca), Urszula Kutrasińska (wydawca), Iwona Książek (emerytka, była kierowniczka zbioru specjalnego BJP), Janusz Kenic (wice-prezes Regionalnej Izby Gospodarczej), Radosław Domagalski (prawnik), Stanisław Pietrucha (przedsiębiorca), Włodzimierz Dobrosiński (przedsiębiorca), Teresa Szlachta-Mirowska (ekonomistka), Krystyna Maciejewska (przedsiebiorca), Wojciech Ambroszczyk (przedsiębiorca), Zdzisław Burczewski (przedsiębiorca), Marian Zalepa (przedsiębiorca), Jolanta Kenic (przedsiębiorca).

Uwaga Łodzianie: chętni do przyłączenia się do apelu mogą złożyć podpis pod adresem: projektlodz@interia.pl.

Archiwum ABCNET 2002-2010: