KONIEC TAJEMNICY INTERNETOWEJ KORESPONDENCJI

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zażądała od WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU operatorów internetu w Polsce, aby NA SWÓJ koszt zainstalowali urządzenia do rejestrowania wszystkich informacji przepływających w polskiej sieci!!! Oznacza to - m.in. nielegalny podsłuch poczty czyli złamanie tajemnicy korespondencji, oraz - złamanie prawa prasowego (tajemnicy dziennikarskiej - świętszej od tajemnicy spowiedzi).

Tak oto kończy się pewien okres w historii Polski. Okres, w którym wszyscy mieliśmy nadzieję, że prawo będzie prawem, wolność wolnością a wolna prasa będzie pisała tylko i wyłącznie prawdę. Taka wolność była jednak solą w oku rządzących, zwłaszcza tych, którzy każdy przejaw niesubordynacji obywatelskiej od 1944 do 1989 roku nazywali anarchią. Pożegnajmy się z wolnym słowem, z tajemnicą korespondencji, z brakiem podsłuchów w telefonach...

I tylko jedno jest zastanawiające w tym wszystkim. Przecież były wolne wybory i społeczeństwo mogło bez skrępowania wybrać do Sejmu i Senatu właściwe osoby. Wybrało te, które miały wielkie doświadczenie w walce z polskim narodem i w zwalczaniu wolności... Dlaczego???

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: