CZERWONA PAJĘCZYNA - KSMO-SUSW W WARSZAWIE

KSMO (DO 1983)/STOŁECZNY URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE – etat: WUSW – 913, RUSW – 351 (1985)

Komendant Stołeczny MO: gen. bryg Jerzy ĆWIEK ur. 12.10.1930 (10.12.1976 - 31.01.1983), poprzednio dyrektor Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Głównej MO (1.07.1972 - 1.07.1974), w MBP od 4 października 1950, służył w MO;

gen. bryg. Zbigniew POCHEĆ (14.02.1989 - 21.03.1990), poprzednio zastępca szefa Służby Zabezpieczenia Operacyjnego MSW.

I zastępca ds. SB: Zygmunt KNYZIAK, ur. 31.03.1927 (1.07.1964 - 19.09.1971), w MBP od 18 sierpnia 1945.

Dwu zastępców ds. SB:

(Z-ca Komendanta Stołecznego MO ds. SB) Szef SUSW ds. SB: Karol PAWŁOWICZ (17.11.1972 - 14.11.1974); KSMO (DO 1983)/STOŁECZNY URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE – etat: WUSW – 913, RUSW – 351 (1985)

Komendant Stołeczny MO: gen. bryg Jerzy ĆWIEK ur. 12.10.1930 (10.12.1976 - 31.01.1983), poprzednio dyrektor Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Głównej MO (1.07.1972 - 1.07.1974), w MBP od 4 października 1950, służył w MO;

gen. bryg. Zbigniew POCHEĆ (14.02.1989 - 21.03.1990), poprzednio zastępca szefa Służby Zabezpieczenia Operacyjnego MSW.

I zastępca ds. SB: Zygmunt KNYZIAK, ur. 31.03.1927 (1.07.1964 - 19.09.1971), w MBP od 18 sierpnia 1945.

Dwu zastępców ds. SB:

(Z-ca Komendanta Stołecznego MO ds. SB) Szef SUSW ds. SB: Karol PAWŁOWICZ (17.11.1972 - 14.11.1974);

płk. mgr Aleksander MUSZYŃSKI (01.03.1976 - 2.01.1981), poprzednio z-ca dyrektora III Departamentu, zmarł (1981);

płk- mgr Zygmunt BIELECKI (czerwiec 1979);

płk. mgr Edward KASPERSKI, ur. 6.09.1931 (1.06.1975 – 31.03.1978), poprzednio naczelnik Wydziału III Departamentu III;

płk Stanisław PRZANOWSKI, ur. 9.02.1934 (1.06.1976 - 16.02.1988), w MBP od 10 września 1952;

Płk. mgr Tadeusz SZCZYGIEŁ (16 czerwca 1982 – wrzesień 1984), poprzednio z-ca dyrektora III Departamentu;

Andrzej KWIATKOWSKI (16.02.1988 - 15.06.1989), poprzednio naczelnik Wydziału III-2;

Stefan OSTAPIŃSKI (16.02.1988 - 20.03.1990), poprzednio z-ca dyrektora IV Departamentu.

INSPEKTORAT I – wywiad

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

WYDZIAŁ II – kontrwywiad

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja I

Kierownik:

Sekcja II – przerzuty z RFN

Kierownik:

Personel: por. W. DĄBROWSKI prowadził TW „Boro” (lipiec-sierpień 1984), kapitana podstawionego LDP”N” do dokonania przerzutu z Bornholmu, „Boro” miał infiltrować wywiad niemiecki nawiązując z nim współpracę za pośrednictwem owego kanału przerzutowego – SOR „Bałtyk”.

Sekcja III

Kierownik:

Sekcja IV -

Kierownik:

Sekcja V -

Kierownik:

Sekcja VI -

Kierownik:

Sekcja VII -

Kierownik:

Sekcja VIII -

Kierownik:

Kpt. GARECKI SOR „Bałtyk”;

płk. Hildebrandt funkcja?

WYDZIAŁ III – kontrola opozycji do 1979 roku

Naczelnik: ppłk mgr J.. ADAMCZYK (----); kpt. mgr Z. OSTROWICZ (----); kpt. mgr Kazimierz GORAJ (----), następnie w Gliwicach; kpt. T. JAMROZIK; ppłk. mgr Andrzej MAJ (styczeń 1977 - 1979); ZIEMIŃSKI (1977); ppł A. SZAFRAŃSKI (...):

Z-ca Naczelnika: mjr K. BOROWSKI (wrzesień 1976), planował „kombinację operacyjną, której celem byłoby doprowadzenie do kompromitacji moralnej figuranta przy aktywnym udziale kobiety” dot. Tadeusza Witkowskiego, doktoranta z IBL (17 września 1976), zajmował się SOR „Przewóz” dot. Andrzeja Karpińskiegio w KABLOBETONIE (1982);

por. POLAK (----);

mjr Stanisław CYBA (----);

kpt. mgr J. WIELGO (30.06.1976);

ppłk. M. GAŁĄZKA (14.02 - 19.10.1976);

kpt. Zygmunt ŻAKOWSKI (1977 - 29.11.1979), poprzednio kierownik Sekcji?, 31 stycznia i 2 lipca 1979 kontrolował prowadzenie SOR “KACPER” (1976-1988) dot. Marcina Gugulskiego, studenta Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego;

kpt. Jerzy KONIECZNY (24.11.1976-13.03.1978), sześciokrotnie kontrolował prowadzenie SOR “KACPER” (1976-1988) dot. Marcina Gugulskiego, studenta Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego;

Sekcja I – ROPCiO

Kierownik:

Personel: ppor. Andrzej TUCHOLSKI, młodszy inspektor (1976 - 1977), jako inspektor operacyjny prowadził SOR „Staś” dotyczący Stanisława Plewako, studenta II roku Biologii UW (rozpowszechnianie bibuły na UW, w akademiku i kontakty z Adamem Wojciechowskim oraz ks. Niewęgłowskim), SOR „Staś” został wszczęty 4 stycznia 1977 roku, po donosie TW „Mariana” (Leszek Cetnarowski) z grudnia 1976 roku, a zakończony 7 stycznia 1983 roku.

Ppor. Paweł DAWIDOWICZ, inspektor, prowadził TW „Marian” - Leszek Cetnarowski - IPN BU 00191/558 (grudzień 1976 – 1979), który donosił na mieszkańców akademika przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

Sekcja II –

Kierownik:

Sekcja II A –

Kierownik:

SIEMIANOWSKI (10.10.1977), posiadał dokument krypt. “CHEMIK” z rozmowy Marcina [Gugulskiego] z Piotrem [Naimskim] z dn. 06.10.1977 (SOR “KACPER”);

Sekcja III –

Kierownik:

Personel: por. Ryszard SOŁTYSIA (czerwiec 1979);

Sekcja III C – Uniwersytet Warszawski

Kierownik:

Sekcja IV - Związek Literatów Polskich

Kierownik: kpt. Witold GÓRSKI (22.09 - 24.09.1976), 20 września 1976 podpisał protokoły zniszczenia dokumentów “PT” i “W” SOR “JURGA” dot. Ireny Jurgielewiczowej, autorki książek dla dzieci i młodzieży, sygnatariuszki protestu przeciw zmianom konstytucji PRL, 22 i 24 września 1976 roku przekazał prowadzącemu SOR “JURGA” informacje operacyjne uzyskane od prowadzonych przez siebie TW “ORŁOWSKI” i TW “WIERNY”, członków Związku Literatów Polskich;

Kpt. Andrzej KWIATKOWSKI (1969), nadzorował rozpracowanie Warszawskiego Koła Polonistów [UW];

Personel: ppor. (1969-1971), por. (1971-1972) B. HUTKOWSKI, inspektor, prowadził i nadzorował KO “Zbyszek,” TW “Ludwik”, TW “Aram”, TW “Hera” i TW “X” donoszących na figurantów - członków Koła Polonistów UW w Warszawie i na wykładowców warszawskiej polonistyki utrzymujących kontakty z Instytutem Badań Literackich PAN. (uwaga tu go zakwalifikowałem, bo był nadzorowany przez Kwiatkowskiego, który kierował zespołem IV, możliwe że podzielono tę sekcję i tak powstała Sekcja III C od UW).

Sekcja V –

Kierownik:

Prowadziła SOR/Kw. Ewid „Harcerz” (dot. Ireneusza Gugulskiego) nr rej. 16190, prowadzony od 25.01.1971 do 3.02.1978 r. , gdy jeszcze istniał jeden Wydział III. 20.09.1989 Kwest. ewid. Nr 16190 prow. przez Wydz. III zak. 29.08.89r; Fig. był członkiem KOR. Inicjował wiele negatywnych akcji politycznych. Zakończono zaniechaniem wrogiej dział. Mat. w arch. Wydz. "C" do nr II-10272 (3t);

Wydz. III Sekcja nie znana:

Ppor, Jan FABERSKI, starszy inspektor operacyjny (6.12.1976 - 4.05.1977) prowadził KE „JUREK” dot. Jerzego Targalskiego (1977-1978); ppor Stanisław GODZISZ, st. inspektor (-); ppor. Stanisław BURAKOWSKI, inspektor (14.04.1978); Z. STACHOWIAK, inspektor (1969); por. Marian KULETA, inspektor (1976); M. WIRASZKA, mł. insp. (1976); ppor. R. KUDŁACIK, st. insp. (1977); por. PRZEWORSKI prowadził TW „Andrzeja” nr rej. 24595 z RMP, por. Michał ŚWIĄTALSKI spotykał się LK „Getto” z TW „Andrzejem” (Matylda Sobieska od 11 listopada 1979) 1 kwietnia 1980; kpt. Kazimierz ZIEMEK, zajmował się RMP (lipiec 1979); Andrzej BANASZEK, inspektor (wrzesień 1978), SOR „Petycja” z lutego 1978; J. BURZAN (28.01.1978), JAMROC (luty 1979); por. Grzegorz BOLESTA, starszy inspektor (20.01.1986), kpt. FURST (7.11.1986), por. Józef SIEMIANOWSKI, inspektor (---); por. Krzysztof CHORKO, ............... (styczeń 1977); K. ZIĘTALA st. inspektor (...); Krzysztof ŚLESICKI inspektor (...); ppor. W. GOPROWSKI; ppor. Andrzej ŻEGOTA; kpt. GURTAT; por. R. ZASADA, starszy inspektor (1977); por. Z. ŻAKOWSKI, kierownik sekcji (1977); ppor. Jerzy MAZUREK, st. insp. (21.02 - 20.04.1977), prowadził rozmowy operacyjne z Maciejem Giertychem w 1977 roku w zw. z SOR “MACIEJ” (1970 zał. w Śremie) dot. Macieja Giertycha, SOR “JEGIER” (1954-1984) dot. Jędrzeja Giertycha i SOR “TRUTEŃ”; Marian WOJTKIEWICZ, oficer SB gr. specjalna MSW (...);

WYDZIAŁ III – 1 (od 1979) - wyższe uczelnie Warszawy, Muzeum Narodowe, dziennikarze warszawscy

Naczelnik: mjr Zbigniew GRABOWSKI (listopad 1988), poprzednio kierownik Sekcji III;

Z-ca Naczelnika: płk. mgr J. PODOLSKI (lipiec 1982); mjr Witold GÓRSKI, s. Tomasza, ur. 24 maja 1951 (maj 1983); mjr. Czesław STYS lub STYŚ (...);mjr A. FELIŚ (czerwiec 1988);

Sekcja I -

Kierownik:

Sekcja II – „Głos” dot. ulotkowania w centrum W-wy

Kierownik: por. W. ZGÓDKA (12.03.1980);

Sekcja III -

Kierownik: por. Zbigniew GRABOWSKI (---);

Personel: ppor. Wojciech KOWALSKI, inspektor operacyjny Wydz. III-1 (styczeń 1984 – maj 1989).

SOR „Magda” dot. Magdy Boratyńskiej, pracownicy „Zielonego Sztandaru” prowadzi III-1

Do podziału na sekcje Wydz. III-1: R. GORYŃSKI (...);

WYDZIAŁ III – 2 (od 1979) inteligencja (po 1981 organy prasowe „S”, AS itp.)

Naczelnik: mjr mgr Wojciech RANIEWICZ, ur. 18.02.1938 w Izbicy, s. Longina (1978 - 1980), zajmował się RMP, następnie w Gdańsku;

mjr Stanisław OLEJNIK (czerwiec 1979 – 29 czerwca 1982), ppłk. mgr. (1982), poprzednio zastępca;

ppłk/płk. T. ROMAN (30.05.1979-30-03-1981);

ppłk. Andrzej KWIATKOWSKI ( ...), poprzednio zastępca;

mjr mgr GRALAK (luty 1982 - 14.04.1983);

ppłk. K. DZIENIA, ur. 5 lutego 1938, s. Bronisława,(5.04.1983 – czerwiec 1984);

mjr mgr Krzysztof CHORKO, ur. 19 października 1947 roku, s. Michała, (sierpień 1985 – 22 marca 1988), poprzednio zastępca;

mjr K. ZIĘTALA (grudzień 1988), poprzednio zastępca (niezgodność dat na dokumentach);

kpt. mgr Stefan TALBIERZ (kwiecień 1989);

Z-ca Naczelnika: kpt. mgr Jerzy KONIECZNY (13.11.1978), poprzednio zastępca naczelnika Wydziału III (przed podziałem na III-1 i III-2) ulubiony szef UOP rządu solidarnościowego. Widocznie lubili współpracować z funkcjonariuszem, który ich dobrze znał. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki ochroniarskiej „Konsalnet”, zatrudniającej były funkcjonariuszy SB. Sprawa rejestracji: odmawiano jej tłumacząc,iż do kierownictwa należą byli oficerowie I Departamentu;

mjr Stanisław OLEJNIK (...);

kpt. mgr A. SIWEK (18.01.1979) major (wrzesień 1984) odpowiedzialny za koordynację działań przeciwko LDP”N” (plan z 8.09.1984) por. Siwek, naczelnik Wydz V-2 w sierpniu 1984;

Andrzej KWIATKOWSKI, ur. 1.10.1936 (14.03.1979), poprzednio kierownik Sekcji IV Wydz. III, w MBP od 1 września 1954;

mjr K. DZIENIA (5.06.1979);

R. ZAKRZEWSKI, zastępca naczelnika Wydziału III (1 czy 2) 23.96.1979;

kpt. mgr M. KULETA (.....);

kpt. Krzysztof CHORKO (marzec 1983), kierownik Sekcji V;

kpt. K. ZIĘTALA, s. Józefa, ur. 12 sierpnia 1942 (27.11.1985-30.05.1989), przygotował Meldunek nr 125/1989 z 30 maja 1989 r. na temat LDP”N” SOR „Antyk”, Sekcja II;

kpt. mgr Stefan TALBIERZ (30.10.1987- 30.07.1988);

mjr-mgr Zbigniew MAŁECKI (30 maja 1989), kierownik Sekcji III;

Sekcja I – ROPCIO Kierownik: kpt. Kazimierz ZIEMEK (1979) zajmował się RMP.

K. ZAKRZEWSKI prowadził TW „Bolesław” o kontaktach RMP z „Głosem” (1983);

SOR „SAM” prowadzony od 15 maja 1978 do 26 marca 1981 r. (dot. Stanisława Michalkiewicza, współpracownika ROBCIO, wydawcy „Gospodarza” 1977-1979), donosili na niego TW „Anna” (Anna Superson), TW „Franciszek”, TW „Zagórski” pracownik „Zielonego Sztandaru”, TW „Marian”, TW „Cichy”, K.O. „WP” (Władysława Pietruczuk, kierownik działu łączności z Czytelnikami w „Zielonym Sztandarze”, w której pracował figurant).

Ppor. Zygmunt PĘTKA, inspektor (1981) jako inspektor operacyjny prowadził po Tucholskim SOR „Staś” nr rejestr. 16517 (od stycznia 1981 do połowy 1982) dotyczący Stanisława Plewako, studenta II roku Biologii UW (rozpowszechnianie bibuły na UW, w akademiku i kontakty z Adamem Wojciechowski oraz ks. Niewęgłowskim) wszczęty 4 stycznia 1977 roku, po donosie TW „Mariana” (Leszek Cetnarowski) z 11 grudnia 1976 roku, a zakończony 7 stycznia 1983 roku; na Plewako donosił także KO „LK” – prof. Leszek Karczmarek – Instytut Biochemii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego;

Ppor. Sławomir JANKOWIAK (1982) jako inspektor operacyjny prowadził SOR „Staś” (od lipca 1982);

Ppor. Józef PIASECKI (...), jako inspektor operacyjny prowadził po Tucholskim SOR „Staś”;

Por. B. HUTKOWSKI (...), poprzednio Sekcja IV Wydz. III; por. Dariusz SZUMOWSKI (...);

Sekcja II - KSS „KOR” i NOWa

Kierownik: por. Krzysztof CHORKO (1979) prowadzi TW „Elżbietę” spotyka się z nią w LK „Ikar” (g. 9-11, meldunek „Elżbiety” z 5 kwietnia 1979), LK „Kolorowe” Informacja operacyjna „Elżbiety” z 28.04.1979 r., TW „Elżbieta” donosiła na środowisko „Krytyki”, małżeństwo Starczewskich (SOR „Rozwiedzeni”), Annę Rudzińską i jej córkę Teresę Bochwic, mylnie sądzono, iż jeździ w technice „Krytyki”;

Por. Paweł BAŃKOWSKI (1981), w SB od 1972 r., został kierownikiem Zespołu V, przeniesiony do Wydz. IV Departamentu III MSW (czerwiec 1982);

Personel: kpt. Andrzej PYRZ, inspektor, prowadził sprawę na Teresę Bochwic (10.05.1979), inspektor operacyjny prowadzący sprawę Piotra Majchrzka - SOR „Antyk”(1984); Krzysztof ZIĘTALA zatwierdza SOR „Rozwiedzeni” dot. Stefana Starczewskiego, jego żony oraz Teresy Bochwic (23 luty 1987 rok); ppor. Jerzy MAZUREK, inspektor, prowadzi SOR Rozwiedzeni (23 luty 1987 rok – 22.04.1988); Inspektor Andrzej ANKLEWICZ (ur. 1953) w MSW od 1976, szef Zespołu Analiz, prowadził SOR „Graf” (Zbigniew i Zofia Romszewscy) od 7 marca 1977, po 1989 r. generał (...), od 1990 w UOP, wicedyrektor gabinetu Andrzeja Milczanowskiego (1992-1995), kierował zespołem doradców premiera Józefa Oleksego (1995), wiceminister spraw wewnętrznych i kandydat na szefa UOP (1996), dowódca Straży Granicz6nej (stycznia do listopada 1997), szef Generalnego Inspektoratu Celnego, na miejsce wyrzuconego za walkę z mafią Witolda Marczuka (2001), doradca Zbigniewa Wróbla ds. bezpieczeństwa/dyrektor ds. bezpieczeństwa i kontroli Orlenu (2004), członek Instytutu Przetrwania Specsłużb (prezes Tadeusz Iwiński); Waldemar GRUDNIEWSKI (marzec 1979 - październik 1980) i Bogdan BOGACZYK, inspektor Wydz. III (1979 - lipiec 1980) prowadzili SOR „Lis” dot. Bronisława Geremka;

Sekcja III – średnie szkoły ekonomiczne, LDP”N” - Oddział Warszawski, Kierownik: kpt. Zbigniew MAŁECKI (styczeń . 19 maja 1989) zajmował się SOR „Antyk” dot. LDP”N”.

Personel: kpr./ppor. Ireneusz MACHOWSKI, s. Edmunda, ur. 15 kwietnia 1959 (kwiecień 1983 - luty 1985), młodszy inspektor potem inspektor, prowadził w 1982 roku KE „Wariatka” (Urszula Ciechomska), stwierdził, iż St. Kotowski zajmuje się drukiem „Niepodległości” (10.08.1984), SOR „Antyk”, oficer operacyjny w sprawie Majchrzaka (sierpień 1984), prowadził TW „RAMZES” (Zdzisław Król), SOR „Antyk” („Niepodległość); ppor. Ireneusz FRANKOWSKI, ur. 18 września 1943, s. Witolda (1982-1983), st. inspektor, prowadził TW „Kułaka” (Henryk Nasiński, działacz „S”RI) i kontrolował Urszulę Ciechomską; Krzysztof KASPROWICZ, inspektor, oficer operacyjny w sprawie Stanisława Kotowskiego i Piotra Majchrzaka (1984); ppor. MARKOWSKI (sierpień 1985); ppor. K. MRÓWKA, st. inspektor (październik 1987 - grudzień 1989) prowadził sprawę Piotra Majchrzaka SOR „Antyk”; ppor. Czesław OKOŃ; ppor. Ryszard BIESZCZYŃSKI; ppor. Andrzej SZYMANIAK (maj 1989 – maj 1990), inspektor, kończy SOR „Antyk” w maju 1990 r.; ppor. MAKOWSKI (...); kpt. FLAKIEWICZ odpowiedzialny za koordynację działań przeciwko LDP”N” (plan z 8.09.1984);

Sekcja IV – Kierownik: Sekcja V – „Krytyka”

Kierownik: Krzysztof CHORKO (2 marca 1987), zajmował się Urszulą Ciechomską (aresztowana 29 sierpnia 1982 - 1983); kpt. Grzegorz JAMROC (.....);

Ppor. Jerzy MAZUREK zajmował się SOR „Rozwiedzeni” dot. Starczewskich i „Krytyki” (marzec 1987), w marcu 1988 r. zaproponował zamknięcie SORu i przekazanie figuranta do Sekcji VII w związku z jego powiązaniami z redakcją „KOS”a.

Sekcja VI –

Kierownik:

Sekcja VII – KOS

Kierownik:

Do podziału na sekcje Wydziału III-2: Jan LESIAK (...); por. Jerzy FILIPOWSKI, st. inspektor; ppor W. GIERAŁT, inspektor; kpt. M. KOPYT, st. inspektor; mł. chorąży Zbigniew PYKACZ, inspektor; por. Grzegorz OWCZAREK, st. inspektor; Tadeusz NOWOSTKO, inspektor; plut. R. GÓRSKI, inspektor; ppor. ANKLEWICY, dyżurny; kpt. Andrzej AUCHIMENIA (...); Andrzej BANASZEK, inspektor; mł. chor. M. BABIŃSKI, inspektor; Mirosław PATELKI (1980); Grzegorz BOLESTA, s. Józefa, ur. 31 lipca 1950 r. inspektor operacyjny (1983); Krzysztof Marek KARWAN, s. Romualda, ur. 5 kwietnia 1954; St. kapral podchorąży/młodszy inspektor (kwiecień 1983), zajmował się Urszulą Ciechomską; ppor. Leszek WICHEREK; mł. chor. D. JÓZEFOWICZ, mł. inspektor (czerwiec 1984) 11 czerwca 1986 ustalił adres zameldowania i zamieszkania Piotra Majchrzka – SOR „Antyk”; Anna PASTERNAK szeregowy i młodszy inspektor (1985), ppor. (marzec 1987), inspektor (październik 1987), oficer prowadzący Andrzeja Kratiuka, późniejszego szefa rady fundacji "Porozumienie bez barier" Jolanty Kwaśniewskiej. KO „KRIS”/ SMW „Krystian” donosił na działaczy SZSP, ZSP, ZMS, NZS; Z. STACHOWIAK; PILECKI; WICHERKIEWICZ;

WYDZIAŁ - IV – Kościół

Naczelnik: Z-ca Naczelnika: mjr L. WOLSKI (----); Sekcja I –

Kierownik:

Sekcja II -

Kierownik:

WYDZIAŁ V (od 7 listopada 1981)/Wydział III A-I (od 1979 do listopada 1981) /Wydział III A (od 1 czerwca 1975 do 1979) – przemysł, centralne instytucje i organizacje: CRZZ, od 1980 r. NSZZ „Solidarność” („Solidarność”)

Naczelnik: ppłk mgr Jerzy OKRAJ (27.12.1976 r.); ppłk mgr A. SZAFRANOWSKI (9.07.1979 - 1981); ppłk. mgr K. ŚPITALNIAK (---);

Z-ca Naczelnika: mjr mgr Czesław STYŚ (---), był też zastępcą naczelnika Wydz. III-1; mjr mgr inż. B. SIEKIERSKI (---); kpt/mjr mgr A. DOBRZELEWSKI (---); J. CZUBAK (22.03.1980);

Sekcja II -

Kierownik:

Sekcja III -

Kierownik:

Sekcja IV -

Kierownik:

Sekcja V –

Kierownik:

Sekcja VI –

Kierownik:

Sekcja VI-C -

Kierownik:

ppor. Jerzy SADOWSKI (---);

Sekcja VIIA -

Kierownik: por/kpt. Bogusław MASŁOWSKI, st. oficer operacyjny (czerwiec 1977); kpt. J. ZEP (-);

Personel: st. sierżant sztabowy J. MIERZEJEWSKI; inspektor (---); ppor Włodzimierz. PRZYŻYCKI, Inspektor (27.12.1976r.) prowadził KO „Studentka” (Teresa Glegowska), zajmował się SOR „Omega” dot. Andrzeja Czumy; Krzysztof FIGURSKI, inspektor (---);

Do podziału na sekcje:

kpt. Aleksander BAJAN, st. Insp. (---); kpt. J. GETKA, St. Insp. (---); ppor. Bogdan GĄBIŃSKI, St. Insp..(---); chor.. M.. BABIŃSKI, mł. Inspektor (---); st. sierż. sztab. Stefan CELIŃSKI, insp. (1976-1977);

WYDZIAŁ V-2 (od 1 stycznia 1983)- przemysł, "Solidarność"

Naczelnik: mjr BARONOWSKI (1982), mjr SIWEK (sierpień 1984), poprzednio z-ca naczelnika Wydz. III-2;

Z-ca Naczelnika:

Personel: Grzegorz BRANDT, ochraniał KABLOBETON, prowadził „Przewóz”, nadzorował Kablobeton, gdzie miał TW „Jacek” i „Izabela”, oraz Ko „Hubert”, „Marek”, Ks „Zen”, prowadził SOR „Przewóz” (1982) dot. Andrzeja Karpińskiego

WYDZIAŁ - VI - rolnictwo (S RI) Naczelnik: Z-ca Naczelnika:

Sekcja I -

Kierownik:

Sekcja II -

Kierownik:

WYDZIAŁ PASZPORTÓW KSMO

Naczelnik: kpt. mgr J. WIELGO (24.04.1980), poprzednio naczelnik Wydz. „C”;

WYDZIAŁ ŚLEDCZY

Naczelnik: ppłk mgr Adam ADAMSKI lub ADERSKI (luty 1982 - 17.10.1983);

Z-ca Naczelnika: mjr mgr W. PANASIUK (do 1983);

kpt. mgr K. GRABOWSKI (07.10.1983);

Personel: mgr Andrzej ZALEWSKI, inspektor (...);

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy MO

Chor. Janusz KLEIS, (29.10.1986)

WYDZIAŁ OGÓLNY

Naczelnik: ppłk mgr A. KASPRZYKOWSKI (do 1983);

Z-ca Naczelnika:

Grupa operacyjna ds. internowania

Kierownik:

Samodzielna Sekcja A – kryptografia

Kierownik:

Personel:

Szyfranci: HARASIMIUK (27.01,1981); WYSOTA (6.02.1988); GOŁĘBIOWSKI (21.12.1979); KOLENIEWICZ (grudzień 1976); Teodor IGNATOWICZ (grudzień 1976); WOC (grudzień 1976); WORACH (grudzień 1976); SŁAWIŃSKI (1977); JAKUBOWSKI (1977); OLSZEWSKI (1977); KOZIUK (1979);

WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja „W” – kontrola korespondencji

Kierownik:

WYDZIAŁ „B” – obserwacja

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika: mjr B. POLAK (marzec 1977); mjr R. WRÓBLEWSKI (...);

Sekcja hotelowa

Kierownik:

Sekcja ds. specjalnych

Kierownik:

Por. Herbert PAJĄK grupa specjalna

Sekcja obserwacyjna

Kierownik:

Sekcja ds. wywiadów i ustaleń

Kierownik:

WYDZIAŁ „C” - archiwa

Naczelnik: mjr. SZPREGIELSKI (...); ppłk. Romuald KUTWA, s. Bolesława, ur. 21 października 1932 (płk. luty 1987); mjr mgr J. WIELGO (1979), poprzednio zastępca naczelnika Wydz. III;

Z-ca Naczelnika:

Sekcja I – ewidencja aktualnych i wyeliminowanych zainteresowań, sprawdzania w kartotece, analizy i opracowania

Kierownik:

Sekcja II – opiniowanie osób, udzielanie informacji

Kierownik:

Sekcja III - archiwum

Kierownik: WYDZIAŁ „T” – PT, PP, TP Naczelnik: Z-ca Naczelnika: Sekcja I Kierownik: Sekcja II Kierownik: Sekcja III Kierownik: Sekcja IV Kierownik: Sekcja V -

Kierownik:

WYDZIAŁ „W” - kontrola korespondencji, rozpoznanie nastrojów społeczeństwa

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Inspektorat Ochrony Przemysłu – 9 funkcjonariuszy

DUSW W-WA PRAGA-PŁD

inspektor Zenon KROPIELNICKI (luty 1985);

DUSW W-WA ŻOLIBORZ

Z-ca szefa ds. SB: Andrzej ORŁOWSKI, s. Kazimierza, ur. 16 lutego 1938 (marzec 1985);

MIEJSKA I POWIATOWA KOMENDA MO W PRUSZKOWIE

Z-ca Komendanta MO ds. SB: mjr mgr S. ROGALEWSKI (...);