Konspekty wykładów

Tytuł Data Dział
Energetyka - Europa - gaz 30/05/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
Energetyka - Europa – ropa naftowa 28/05/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
Kaukaz - M. Kaspijskie, Kubań - Turcja 28/05/2013 Konspekty wykładów
Nabucco i South Stream 26/05/2013 Konspekty wykładów
Europa Wschodnia - sieć 03/05/2013 Konspekty wykładów
Węgry i Bałkany - sieć gazociągów i ropociągów 03/05/2013 Konspekty wykładów
Rosyjskie zaplecze gazowe i naftowe Europy 29/04/2013 Konspekty wykładów
GRU i jego odpowiedniki w bloku 20/04/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
Zpravodajská správa generálního štábu 20/04/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
WYWIADY cywilne bloku - I Zarząd Główny KGB 19/04/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
Podporządkowanie sowieckich instytucji bezpieczeństwa 1917-1990 19/04/2013 Konspekty wykładów
Kontrwywiady cywilne bloku 19/04/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
Kontrwywiady wojskowe: KGB i służby bloku 19/04/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
V Zarząd KGB i jego odpowiedniki (załącznik całość - uzupełniana) 19/04/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
ORGANY BEZPIECZEŃSTWA JUGOSŁAWII 18/04/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
Departamentul Securităţii Statului – DSS - wykład 17/04/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
Pola gazowe w Turkmenistanie i alternatywne projekty (USA - Chiny) W Azji Płd 15/04/2013 Konspekty wykładów
Wyspy Paracelskie i Spartly 15/04/2013 Konspekty wykładów
Obszar wojny powietrzno-morskiej między USA i Chinami 15/04/2013 Konspekty wykładów
Ujgurystan (Sinkian - Xinjang) - połączena rurociągów mapa 01/04/2013 Konspekty wykładów
Chiny - zapotrzenie w gaz i ropę 01/04/2013 Konspekty wykładów
Pola gazowe między Izraelem a Cyprem - mapa 30/03/2013 Konspekty wykładów
Gazociąg i ropociąg Kyaukpyu (Birma) – Kunming (Junan) 29/03/2013 Konspekty wykładów
Ropociąg Wschodniosyberyjski - Pacyfik - ESPO/WSTO i gazociąg z Angarska do Dalian 27/03/2013 Konspekty wykładów
Gazociąg Sachalin - Chabarowsk - Władywostok z możliwym przedłużeniem do Korei Płd. (mapa) 27/03/2013 Konspekty wykładów
Projektowany gazociąg Ałtajski 27/03/2013 Konspekty wykładów
Szlaki łączące Chiny z Europą - mapa 27/03/2013 Konspekty wykładów
Rosja zapleczem energetycznym Chin - mapy 27/03/2013 Konspekty wykładów
Zasoby hydratów metanu 24/03/2013 Konspekty wykładów
Azja Środkowa - system rurociągów i gazociągów 14/03/2013 Konspekty wykładów
Rezerwy ropy i gazu 12/03/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
GAZ/ROPA - Zużycie - Produkcja – Import/Eksport – Źródła/Sprzedaż 24/02/2013 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
Literatura ogólna 04/11/2012 Konspekty wykładów
1. Geopolityka - pojęcia - teorie 04/11/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
2. Halford MacKinder (1861-1947) 04/11/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
3. Trzy wersje Heartlandu Halforda Mackindera 04/11/2012 Konspekty wykładów
4. Karl Haushofer (1869-1946) 04/11/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
5. Teoria historiozoficzna Arnolda Toynbeego 04/11/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
6. Koncepcja Carolla Quigleya 04/11/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
7. Paul Kennedy – przyczyny powstawania i upadku imperiów (1500-1986) 31/10/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
8. Samuel Huntington – Zderzenie cywilizacji (tezy) 31/10/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
9. Immanuel Wallerstein konspekt 31/10/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
10. Panslawizm 31/10/2012 Konspekty wykładów
11. Eurazjaci i neo-eurazjaci 31/10/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
12. Geopolitycy polscy 31/10/2012 Jerzy Targalski, Konspekty wykładów