You are here

Jerzy Targalski

20/04/2013 Kazachstan - konspekt wykładu Artykuły, Jerzy Targalski
20/04/2013 GRU i jego odpowiedniki w bloku Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
20/04/2013 Zpravodajská správa generálního štábu Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
19/04/2013 WYWIADY cywilne bloku - I Zarząd Główny KGB Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
19/04/2013 Kontrwywiady cywilne bloku Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
19/04/2013 Kontrwywiady wojskowe: KGB i służby bloku Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
19/04/2013 V Zarząd KGB i jego odpowiedniki (załącznik całość - uzupełniana) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
18/04/2013 ORGANY BEZPIECZEŃSTWA JUGOSŁAWII Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
17/04/2013 Departamentul Securităţii Statului – DSS - wykład Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
12/04/2013 Struktura etniczna I językowa Łotwy według prowincji Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
01/04/2013 Latvija – struktura narodowa – zmiany 1935 – 2010, obywatelstwo Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
25/03/2013 Gra o Gruzję Artykuły, Jerzy Targalski
22/03/2013 JUGOSŁAWIA 1989-1991 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
22/03/2013 JUGOSŁAWIA 1986-1988 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
22/03/2013 Jugosławia po śmierci marszałka Josipa Broz-Tito (1980-1986) Artykuł i książki, Jerzy Targalski
12/03/2013 Rezerwy ropy i gazu Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
11/03/2013 Zmiana składu etnicznego ludności według obwodów 1989 – 2001 Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
06/03/2013 KOALICJE RZĄDOWE 1990-2004 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
24/02/2013 GAZ/ROPA - Zużycie - Produkcja – Import/Eksport – Źródła/Sprzedaż Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
11/01/2013 Struktira etniczna BiH, serbskie jednostki etniczne przed połączniem, plan Cyruce'a-Owena Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
09/12/2012 Abchazja I Osetia Płd – struktura etniczna i dnamika zmian Artykuły, Jerzy Targalski
07/12/2012 Kaukaz Płd. – struktura etniczna i dynamika zmian 1989 - 2011 Artykuły, Jerzy Targalski
24/11/2012 Alania – dynamika zmian narodowościowych Artykuły, Jerzy Targalski
23/11/2012 Gorcy w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010 Artykuły, Jerzy Targalski
23/11/2012 Ludy Ugrofińskie w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010 Artykuły, Jerzy Targalski
23/11/2012 Ludy Mongolskie w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010 Artykuły, Jerzy Targalski
21/11/2012 BOŚNIA I HERCEGOWINA 1989-1991 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
21/11/2012 CHORWACJA 1989-1991 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
21/11/2012 KOSOWO 1987-1990 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
21/11/2012 SERBIA 1989-1991 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
04/11/2012 1. Geopolityka - pojęcia - teorie Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04/11/2012 2. Halford MacKinder (1861-1947) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04/11/2012 4. Karl Haushofer (1869-1946) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04/11/2012 5. Teoria historiozoficzna Arnolda Toynbeego Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04/11/2012 6. Koncepcja Carolla Quigleya Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04/11/2012 Najliczniejsze ludy syberyjskie Artykuły, Jerzy Targalski
04/11/2012 Ludność Syberii 1989 – 2002 – 2010 w mln w zaokrągleniu (różnice danych) Artykuły, Jerzy Targalski
01/11/2012 Przedstawiciele narodów posiadających własne państwa w Azji oraz prawosławni tureccy Gagauzi 2002-2010 Artykuły, Jerzy Targalski
31/10/2012 7. Paul Kennedy – przyczyny powstawania i upadku imperiów (1500-1986) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
31/10/2012 8. Samuel Huntington – Zderzenie cywilizacji (tezy) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
31/10/2012 9. Immanuel Wallerstein konspekt Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
31/10/2012 11. Eurazjaci i neo-eurazjaci Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
31/10/2012 12. Geopolitycy polscy Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
30/10/2012 BUŁGARIA 1991-2009 - Wybory parlamentarne Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
24/10/2012 Spadek liczby Rosjan i ludności FR oraz derusyfikacja b. sowieckiej Europy, Azji i Kaukazu Płd Artykuły, Jerzy Targalski
08/10/2012 Konspekt zajęć - RUMUNIA 1944 – 1965 – 1989 - 1996 - 2000 - 2004 - 2012 Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
21/09/2012 SERBIA 1984 - 1988 Artykuł i książki, Jerzy Targalski
08/09/2012 MOŁDAWIA - pieriestrojka - 1985-1991 (wersja 1) Artykuł i książki, Jerzy Targalski, Region
08/06/2012 Serbia - zmiany struktury etnicznej 1948 - 2011 Jerzy Targalski, Materiały pomocnicze
04/06/2012 BIAŁORUŚ - 1985 - 1991 (2012) (frg. całości) Artykuł i książki, Jerzy Targalski

Pages