You are here

Rozmowa Michalkiewicz&Targalski, znakomita ocena sytuacji